Kort #28710

 Diss.
saml.
Witting, Fredericus L. Stackholmienaia
Templo et paroecia S:ti Jacobi. Pars 1-2z1. 1765—67.
Praeses: Georgii, Carolus Fred. Uppsala

Information

Kortnr:
28710
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Witting, Fredericus L. Stackholmienaia
Templo et paroecia S:ti Jacobi. Pars 1-2z1. 1765—67.
Praeses: Georgii, Carolus Fred. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort