Kort #27837

 1 Diss.

, saml.

Treff 9 nherg, Nils Curry Engelbrecht

Nob. Westro-Gothus

K. Carl X Gustafs instruction för secreteraren Coi-
jet under dess beskickning till England år 1654.
1851.

VPraeses: Svedelius, Vilhelmus Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
27837
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

1 Diss.

, saml.

Treff 9 nherg, Nils Curry Engelbrecht

Nob. Westro-Gothus

K. Carl X Gustafs instruction för secreteraren Coi-
jet under dess beskickning till England år 1654.
1851.

VPraeses: Svedelius, Vilhelmus Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort