Kort #29068

 Diss.
saml.
Ahrnelius , Jonas Helsingus
[Pro stipendiariis Regiis.] Exercitationum Academica-
? rum 1670
Praeses: Arrhenius, Claudius, Uppsala

Information

Kortnr:
29068
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Ahrnelius , Jonas Helsingus
[Pro stipendiariis Regiis.] Exercitationum Academica-
? rum 1670
Praeses: Arrhenius, Claudius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort