Kort #29038

 Diss.

! __ saml-
0 stberg, Johannes Georgius Dalekarlus
vaticinia Prophetae Malachiae Latine versa et notis
criticis atque philologiaia illustrata. Pars 5.
1819.

' Praeses: Sjögren, Gustavus O. Uppsala

Information

Kortnr:
29038
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

! __ saml-
0 stberg, Johannes Georgius Dalekarlus
vaticinia Prophetae Malachiae Latine versa et notis
criticis atque philologiaia illustrata. Pars 5.
1819.

' Praeses: Sjögren, Gustavus O. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort