Kort #28501

 Diss.
saml.
Wiborg , Andreas Stockholmiensis
Pretio linguae Svecanae in eruditione propaganda
maxime conspicuo. 1795
Praeses: & Bierken, Carolus Gustavus, Uppsaïa

Information

Kortnr:
28501
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wiborg , Andreas Stockholmiensis
Pretio linguae Svecanae in eruditione propaganda
maxime conspicuo. 1795
Praeses: & Bierken, Carolus Gustavus, Uppsaïa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort