Kort #28771

 Diss.
_ . . saml.
Wåhlin, Andreas Mag; dgy; Ostro-Gothus
Odores medicamentorum. 1752;
? Praeses: v; Linné, Carol? Uppsala
i
!

Information

Kortnr:
28771
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
_ . . saml.
Wåhlin, Andreas Mag; dgy; Ostro-Gothus
Odores medicamentorum. 1752;
? Praeses: v; Linné, Carol? Uppsala
i
!

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort