Kort #27684

 Diss.
. saml.
T h 0 :csande :r, Johannes Gothoburgensis
De Amïnianis observationes. Pars 1—2. 1808-09.
Praeses: Olbers, Levinius, Uppsala

Information

Kortnr:
27684
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
. saml.
T h 0 :csande :r, Johannes Gothoburgensis
De Amïnianis observationes. Pars 1—2. 1808-09.
Praeses: Olbers, Levinius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort