Kort #27925

 Diss.
1 saml.
! T ö :: ngren, Johannes Smolandus
Inaeqvalitatibus motus lunae. Pars 1-2. 1759-60.
? Praeses: Melanderhjelm, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
27925
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
1 saml.
! T ö :: ngren, Johannes Smolandus
Inaeqvalitatibus motus lunae. Pars 1-2. 1759-60.
? Praeses: Melanderhjelm, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort