Kort #28221

 Diss.
saml.
Wallwiik , Nicolaus
Comitia romanorum. 1689
ïPraeses: Norrmann, Laurentius, Uppsala
i

Information

Kortnr:
28221
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wallwiik , Nicolaus
Comitia romanorum. 1689
ïPraeses: Norrmann, Laurentius, Uppsala
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort