Kort #28926

 Diss.
o saml.
1 Akerwall, Carl Olof Sudermannus-Naricius
Botaniskt-antiqvariske Exoursioner. Del 2. 1836.
Praeses: Fries, Elias, Uppsala

Information

Kortnr:
28926
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
o saml.
1 Akerwall, Carl Olof Sudermannus-Naricius
Botaniskt-antiqvariske Exoursioner. Del 2. 1836.
Praeses: Fries, Elias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort