Kort #29353

 Diss.
saml.
Wetter , Jonas J. Sudermannus
Eminentia summi sacerdotis Hebraeorum prae sacerdoä:
tibus ceteris. Pars 1. 1742
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
29353
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wetter , Jonas J. Sudermannus
Eminentia summi sacerdotis Hebraeorum prae sacerdoä:
tibus ceteris. Pars 1. 1742
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort