Kort #28079

 Diss.
. saul]. .
Wahlstr 6 m, Johannes E. Uplanåus
Plantarum vaacularium in regione Tolgae Borealis
spante oreaoentium synopsis. Para1. 1847.
' Praeses: Schagerström, Joh. Aug. Uppsala

Information

Kortnr:
28079
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
. saul]. .
Wahlstr 6 m, Johannes E. Uplanåus
Plantarum vaacularium in regione Tolgae Borealis
spante oreaoentium synopsis. Para1. 1847.
' Praeses: Schagerström, Joh. Aug. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort