Kort #28564

 DiSS.
saml.
W 1 & marek, Johannes Jon. Nerioius
Possibili et impossibili. Pars 1. 1745.
Praeses: Ullén, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28564
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSS.
saml.
W 1 & marek, Johannes Jon. Nerioius
Possibili et impossibili. Pars 1. 1745.
Praeses: Ullén, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort