Kort #28187

 ' Diss.
_ saml.
W & 1 1 inder, Petrus Roslagus
Ad enohiridion jurisprudentiae ecclesiasticae Svec-
& Gel. D. Christ; Wåhlin sv; ed; aänotata et addita-
% menta. Sect. 2; 1804.
, Praeses: Pihlman, Nicol. Abr. Uppsala
ï
1

Information

Kortnr:
28187
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
_ saml.
W & 1 1 inder, Petrus Roslagus
Ad enohiridion jurisprudentiae ecclesiasticae Svec-
& Gel. D. Christ; Wåhlin sv; ed; aänotata et addita-
% menta. Sect. 2; 1804.
, Praeses: Pihlman, Nicol. Abr. Uppsala
ï
1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort