Kort #28319

 Diss.
saml.
Wenner, Gustavus Magnus Holmiensis
Insecta Svecica. Pars 7. 1794.
Praeses: Thunberg, Carolus Petr. Uppsala

Information

Kortnr:
28319
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wenner, Gustavus Magnus Holmiensis
Insecta Svecica. Pars 7. 1794.
Praeses: Thunberg, Carolus Petr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort