Kort #28563

 ' Diss.
saml.
W i 6. m a. :: k, Johannes Fädernas Nerioius
De nahm et indole scientiae, quae historia hominis
inscribitur. Pam 1—2; 1790—94; _
Praeses: Neik'ber, meuerredericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28563
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
saml.
W i 6. m a. :: k, Johannes Fädernas Nerioius
De nahm et indole scientiae, quae historia hominis
inscribitur. Pam 1—2; 1790—94; _
Praeses: Neik'ber, meuerredericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort