Kort #28394

 _ Diss.
saml-

Weaterberg, Johannes Jacobus Oatro-Gothus
Fragmenta quaedam libri [arabisk titel] (i. &. Liber
pulchrae confabulationis de historia Aegypti et Ca-
hirae) inscripti auetore Gelal—Eädina Sojuthensi.
Pars 2. 1854.
Praeses: Tornberg, Carolus Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28394
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml-

Weaterberg, Johannes Jacobus Oatro-Gothus
Fragmenta quaedam libri [arabisk titel] (i. &. Liber
pulchrae confabulationis de historia Aegypti et Ca-
hirae) inscripti auetore Gelal—Eädina Sojuthensi.
Pars 2. 1854.
Praeses: Tornberg, Carolus Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort