Kort #28335

 Diss.
saml.
W 9 n n e :: h 0 1 m, Ericus Emanuel Weatm-Gothua
* Soholia selecta in Eaai. cap; 13-59; Para 35. 1827.
* Praeses: Knös, Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28335
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W 9 n n e :: h 0 1 m, Ericus Emanuel Weatm-Gothua
* Soholia selecta in Eaai. cap; 13-59; Para 35. 1827.
* Praeses: Knös, Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort