Kort #28839

 Diss.
saml.
Zatterling, Olavus Ostro-Gothus
Triga decierum, in gente Romana, pro patria se devow
ventium. 1765.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28839
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Zatterling, Olavus Ostro-Gothus
Triga decierum, in gente Romana, pro patria se devow
ventium. 1765.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort