Kort #27833

 3 Diss.

% saml.

% Tran 9 u &, Pehr Ludvig Gothoburgensis

1

ï Om musculus multifiåus spinae och musculi rotatores
dorsi. 1851.

% Praeses: Sundewall, Fredrik, Uppsala

i

!

1

Information

Kortnr:
27833
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

3 Diss.

% saml.

% Tran 9 u &, Pehr Ludvig Gothoburgensis

1

ï Om musculus multifiåus spinae och musculi rotatores
dorsi. 1851.

% Praeses: Sundewall, Fredrik, Uppsala

i

!

1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort