Kort #29073

 Diss.
saml.
Almqvist, Ericus Jon. Ab. d.y.
ex
Act. cap. 10. vers. 34. 55. contra naturalistas et
indifferentistas explicatum atque vindicatus. 1760.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
29073
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Almqvist, Ericus Jon. Ab. d.y.
ex
Act. cap. 10. vers. 34. 55. contra naturalistas et
indifferentistas explicatum atque vindicatus. 1760.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort