Kort #27620

 Diss.
* saml;
T h & m , Casper Wolrath. Westro-Gothus
Torquato Tasso's Gerusalemme liberata, öfversaþt och
kommenterad. Del 8. 1845
. Praeses: Böttiger, Carolus Vilh. Uppsala

Information

Kortnr:
27620
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
* saml;
T h & m , Casper Wolrath. Westro-Gothus
Torquato Tasso's Gerusalemme liberata, öfversaþt och
kommenterad. Del 8. 1845
. Praeses: Böttiger, Carolus Vilh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort