Kort #28482

 Diss.
saml.
, Wetterman , Andreas Jac. Westro-Gothus
Oratione prosaica, non praääerenda metricae, in ver-
1 tendis poé'matibus. 1759
Praeses: Aurivillius, Carolus, Uppsala

Information

Kortnr:
28482
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
, Wetterman , Andreas Jac. Westro-Gothus
Oratione prosaica, non praääerenda metricae, in ver-
1 tendis poé'matibus. 1759
Praeses: Aurivillius, Carolus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort