Kort #27641

 Diss.
saml.
Thelning, Carolus Aug. Westro—Gothua
De Digitali purpurea. 1822.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala .

Information

Kortnr:
27641
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Thelning, Carolus Aug. Westro—Gothua
De Digitali purpurea. 1822.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort