Kort #28041

 ; Diss.

1 Sam]. .

5 Wadstr 6 m, Birger Gothoburgensis

% Philosophia naturae disquisitioni empiricae non inim
? mica. Pars 1. 1815. '

g Praeses: Grubbe, Samuel, Uppsala

Information

Kortnr:
28041
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

; Diss.

1 Sam]. .

5 Wadstr 6 m, Birger Gothoburgensis

% Philosophia naturae disquisitioni empiricae non inim
? mica. Pars 1. 1815. '

g Praeses: Grubbe, Samuel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort