Kort #28856

 ' Diss-
saml.
Z 1 e 6. n e r , Matthias Smolandus
Varietatem lectionis in Aeschyli 5. tragoedias prio-
res ex codice ms:o Biblioth. Berolinens. Spec. 1.
1809
Praeses: Clewberg, Nic. Christoph. Uppsala

Information

Kortnr:
28856
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss-
saml.
Z 1 e 6. n e r , Matthias Smolandus
Varietatem lectionis in Aeschyli 5. tragoedias prio-
res ex codice ms:o Biblioth. Berolinens. Spec. 1.
1809
Praeses: Clewberg, Nic. Christoph. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort