Kort #29358

 Diss.

saml.
Wrigstadius , Samuel Ionae Smolandus
Ratione in genere. 1645
Praeses: Gestrinius, Martinus Ericus M. Uppsala

Information

Kortnr:
29358
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

saml.
Wrigstadius , Samuel Ionae Smolandus
Ratione in genere. 1645
Praeses: Gestrinius, Martinus Ericus M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort