Kort #27681

 Diss.
saml.
Thoril &, Thomas Gothoburgensis
Critik öfver Montesquieu. 1788.
Praeses: Hernbergh, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
27681
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Thoril &, Thomas Gothoburgensis
Critik öfver Montesquieu. 1788.
Praeses: Hernbergh, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort