Kort #27792

 Biss;
saml.
' Torén, Ludovicus Stockholmiensis
i De satisfactione Jesu Christi vicaria. 1829;
Praeses: Nordström, Abrahamus, Uppäala

Information

Kortnr:
27792
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Biss;
saml.
' Torén, Ludovicus Stockholmiensis
i De satisfactione Jesu Christi vicaria. 1829;
Praeses: Nordström, Abrahamus, Uppäala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort