Kort #29026

 Dias;
.. 8831.
0 :: t e 11 blad., Gamla: Thorsten Wemlandua
De ratione famam Sacrorum constituendi. Pars 1.
1847.
Praeses: Knös, Andreas Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
29026
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias;
.. 8831.
0 :: t e 11 blad., Gamla: Thorsten Wemlandua
De ratione famam Sacrorum constituendi. Pars 1.
1847.
Praeses: Knös, Andreas Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort