Kort #28753

 * Diss.
* saml.
! W 11 1 f f, Frider. Joh. Leonh. Weatmannua-Dal.
De ordine saero militari Cruciferorum S. Teutonioa-
rum ejusque in Suecia possessionibus. 1845.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Information

Kortnr:
28753
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

* Diss.
* saml.
! W 11 1 f f, Frider. Joh. Leonh. Weatmannua-Dal.
De ordine saero militari Cruciferorum S. Teutonioa-
rum ejusque in Suecia possessionibus. 1845.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort