Kort #28450

 Diss.
saml.
Westum a n, Sveno Abrah. Waatro-Gothus—
1 Museum naturalium Academiae Upsaliensis. Parsazö.
3 1805.
Praesesæ Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28450
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Westum a n, Sveno Abrah. Waatro-Gothus—
1 Museum naturalium Academiae Upsaliensis. Parsazö.
3 1805.
Praesesæ Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort