Kort #27811

 Dise;
saml.
T 0 r a swe 1 1, Gustaf Sudermannus
: Valåa verser sedan.1600-talet, nn först tryckta, jem
3 te theser. 1859;
3 Praeses: Lénatröm, Carl Julius, Uppsala

Information

Kortnr:
27811
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dise;
saml.
T 0 r a swe 1 1, Gustaf Sudermannus
: Valåa verser sedan.1600-talet, nn först tryckta, jem
3 te theser. 1859;
3 Praeses: Lénatröm, Carl Julius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort