Kort #28343

 !

% Disa.

1 saml.
W 9 nnerstr 6 m, Nils Gustaf Sudermannua-

* Nericius

1 Om pilplanteringar och dessas vigt för landthushåll-
ningen. Del 1. 1856.

Praeses: Erica, Elias, Uppsala

Information

Kortnr:
28343
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

!

% Disa.

1 saml.
W 9 nnerstr 6 m, Nils Gustaf Sudermannua-

* Nericius

1 Om pilplanteringar och dessas vigt för landthushåll-
ningen. Del 1. 1856.

Praeses: Erica, Elias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort