Kort #28366

 Diss.
saml.
ï Wertm ü 1 1 e r , Carolus Henr. Stockholm-
len31s
! Fonte &cédulari Dannemarkensi. 1775
i
1 Praeses: Bergman, Thorbernus, Uppsala

Information

Kortnr:
28366
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
ï Wertm ü 1 1 e r , Carolus Henr. Stockholm-
len31s
! Fonte &cédulari Dannemarkensi. 1775
i
1 Praeses: Bergman, Thorbernus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort