Kort #29109

 Diss.
4 sauïl .
Bredin 3, Arvidus Westro-Gothus
Pauli
coram Felice Act. cap. 24. vers. 10-22. breviter
explicatas. 1779.
Praeses: Floderna, Johan. Uppsala

Information

Kortnr:
29109
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
4 sauïl .
Bredin 3, Arvidus Westro-Gothus
Pauli
coram Felice Act. cap. 24. vers. 10-22. breviter
explicatas. 1779.
Praeses: Floderna, Johan. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort