Kort #28967

 ï

' Diss.
__ saml.
Adelgren , Carolus Alfr. Theod. Holmiensis
Calculi variationum integralium duplicium exercitaäli
tiones. Pars 2. 1842
Praeses: Björling, Immanuel Gabriel, Uppsala

Information

Kortnr:
28967
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

ï

' Diss.
__ saml.
Adelgren , Carolus Alfr. Theod. Holmiensis
Calculi variationum integralium duplicium exercitaäli
tiones. Pars 2. 1842
Praeses: Björling, Immanuel Gabriel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort