Kort #28033

 Diss.
saml.
W a 0 htmeial; e J:, Wilhelm Grefve Smolandus
Om dråp och mord. Dal 11." 1852.
Praeses: Lindblad, Johan Chr.. Uppsala

Information

Kortnr:
28033
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W a 0 htmeial; e J:, Wilhelm Grefve Smolandus
Om dråp och mord. Dal 11." 1852.
Praeses: Lindblad, Johan Chr.. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort