Kort #28381

 Diss.
saml.
Westberg , Gustavus Vilhelmus Holmiensis
, Calculi variationum integralium duplicium exercita-
tiones. Pars 5. 1842
, Praeses: Björling, Immanuel Gabriel, Uppsala

Information

Kortnr:
28381
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Westberg , Gustavus Vilhelmus Holmiensis
, Calculi variationum integralium duplicium exercita-
tiones. Pars 5. 1842
, Praeses: Björling, Immanuel Gabriel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort