Kort #29009

 Diss.
__ saml.
Olander, Adolphus Fredericus Ostro-Gothus
Ex Ibn el—Vardii libro, Margarita mirabilium inscrip
to, quartum et quintum. Para 5. 1842.
Praeses: Tornberg, Carolus Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29009
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
__ saml.
Olander, Adolphus Fredericus Ostro-Gothus
Ex Ibn el—Vardii libro, Margarita mirabilium inscrip
to, quartum et quintum. Para 5. 1842.
Praeses: Tornberg, Carolus Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort