Kort #28326

 M Diss.
saml.
Wennerblad., Pehr Johan Westm-Gothus
Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten
* och läroverken, sedan revolutionens början. Andra
afdeln. Del 5. 1844.
Praeses: Tham, Carolus Vilh. Aug. Uppsala

Information

Kortnr:
28326
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

M Diss.
saml.
Wennerblad., Pehr Johan Westm-Gothus
Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten
* och läroverken, sedan revolutionens början. Andra
afdeln. Del 5. 1844.
Praeses: Tham, Carolus Vilh. Aug. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort