Kort #27813

 Diss.
saml.
T 0 rsslow, Matts Ulric Stockholmiensis
Om slaget vid Lund. 1854.
Praeses: Sveåelius, Vilhelmus Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
27813
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T 0 rsslow, Matts Ulric Stockholmiensis
Om slaget vid Lund. 1854.
Praeses: Sveåelius, Vilhelmus Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort