Kort #27960

 Diss.
saml.
Ullh 0 m, Nicolaus L. Wermlandus
Cogitationes nonnullas circa pathologiam oratoriam.
1745-
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27960
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Ullh 0 m, Nicolaus L. Wermlandus
Cogitationes nonnullas circa pathologiam oratoriam.
1745-
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort