Kort #27730

 Diss.
331111?
T 1 d 6 n, Johannes Petrus Oatro-Gothua
De initiis et progressu studii politioig Seat. 2.
Part. 1. 1786.
Praeses: Nicolai, Ragv. Uppsala

Information

Kortnr:
27730
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
331111?
T 1 d 6 n, Johannes Petrus Oatro-Gothua
De initiis et progressu studii politioig Seat. 2.
Part. 1. 1786.
Praeses: Nicolai, Ragv. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort