Kort #28341

 Diss.
sam]...
Wenl1 ersten , Nicolaus Westro-Gothus
Amore erga Deum genuino et mercenario. 1793
? Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28341
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
sam]...
Wenl1 ersten , Nicolaus Westro-Gothus
Amore erga Deum genuino et mercenario. 1793
? Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort