Kort #28779

 %
Diss.
saml.
; Wårlin , Andreas Ostro-Gothus
' Commentationum stoicarum. Pars 5. 1815
Praeses: Biberg, Nic. Frider. Uppsala

Information

Kortnr:
28779
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

%
Diss.
saml.
; Wårlin , Andreas Ostro-Gothus
' Commentationum stoicarum. Pars 5. 1815
Praeses: Biberg, Nic. Frider. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort