Kort #28356

 3 Diss.

? saml .

? Wenstr 6 m, Jonas Gothlanåus
De diverse Titi Livii et Corn. Taciti ingenio histo-
rico. Pars 1. 1822.
Praeses: Säve, Johannes Adolphus, Uppsala

Information

Kortnr:
28356
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

3 Diss.

? saml .

? Wenstr 6 m, Jonas Gothlanåus
De diverse Titi Livii et Corn. Taciti ingenio histo-
rico. Pars 1. 1822.
Praeses: Säve, Johannes Adolphus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort