Kort #28810

 Diss.
saml.
Z & d. r i 1; z, Caralus Eåvardus Westmannua-Dal.
Translatio S. Catharinae & 1489 Wadstenis celebrata
et anecdoto Bibl. Acad. Upsal. illustrata,. Pars 2.
> 1833.
&
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Information

Kortnr:
28810
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Z & d. r i 1; z, Caralus Eåvardus Westmannua-Dal.
Translatio S. Catharinae & 1489 Wadstenis celebrata
et anecdoto Bibl. Acad. Upsal. illustrata,. Pars 2.
> 1833.
&
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort