Kort #28452

 - Diss.
saml.
Westman, Sveno Edvardus Stockholmiensis
a
f Insecta Svecica. Pars 9. 1795.
* Praeses: Thunberg, Carolus Petr. Uppsala

Information

Kortnr:
28452
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

- Diss.
saml.
Westman, Sveno Edvardus Stockholmiensis
a
f Insecta Svecica. Pars 9. 1795.
* Praeses: Thunberg, Carolus Petr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort