Kort #28015

 Diss.
saml.
Urling, Petrus Andr. Ostrc-Gothus
Theses de donatione. 1758.
Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Information

Kortnr:
28015
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Urling, Petrus Andr. Ostrc-Gothus
Theses de donatione. 1758.
Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort